بهداشت فردی با سگالینو


آمار مبتلایان وفوتی های ویروس کرونا در ایران و جهان 1399.01.28

آمار مبتلایان وفوتی های ویروس کرونا در ایران و جهان 1399.01.28

آمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران و جهان تاتاریخ 1399.01.28 نسبت به مدت مشابه یک هفته قبل 29درصد و آمار فوتی ها نیز 41 درصد رشد داشته است و عملکرد بسیار مناسب هم وطنان ما شاخص ایران را بسیار بهبود داده است برای ادامه مطلب کلیک کنید